ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

από το έπος Οδύσ[σ]εια